Cango Caves

De Cango-grotten werden ontdekt in 1780 door een plaatselijke boer genaamd Jacobus Van Zyl. Het eerste ruwe onderzoek werd gedaan in 1897 en bracht de eerste 26 kamers in kaart. In 1956 werd de Zuid-Afrikaanse Speleologie-Vereniging belast met het nauwkeurig in kaart brengen van de Cango Caves en daarbij zochten ze naar alternatieve ingangen. Hun resultaten toonden aan dat de grotten 775 meter lang waren en dat ze nooit meer dan 16 meter stegen of daalden. Dit geheel werd Cango I genoemd. In 1972 verbreedden James Craig-Smith, Luther Terblanche en Dart Ruiters een verstopte doorgang en ontdekten Cango II. Dit strekt zich 270 meter uit voorbij het einde van de Devil’s Kitchen. Aan het einde van de Cango II is er een schacht die 20 meter afdaalt naar een kamer gevuld met water, die stroomt in de richting van de Cango I. In augustus 1975 ontdeed een verkenningsteam onder leiding van Florus Koper de kamer van het grootste deel van het water en kroop door een tunnel die daarvoor met water gevuld was. Dit leidde tot de ontdekking van meer grotten: Cango III. Deze grotten zijn ongeveer 1000 meter lang, de grootste strekt zich uit over 300 meter. Digby Ellis en Dave Land voegden nog 290 meter toe aan Cango III toen ze in december 1977 een kruipweg ontdekten en de voorlopig laatste 90 meter werden in juni 1978 toegevoegd.

The caves were discovered in 1780 by a local farmer named Jacobus Van Zyl. The first rough survey was done in 1897, mapping out the first 26 chambers. In 1956 the South African Spelaeological Association was tasked to draw up an accurate mapping of the Cango Caves, and look for alternative entrances. Their results indicated that the caves were 775m long in a single line, and that they never rise nor fell more than 16m. These were called Cango I. In 1972 James Craig-Smith, Luther Terblanche and Dart Ruiters widened an obstructed passage to discover Cango II. It stretches 270m beyond the end of the Devil’s Kitchen. At the end of Cango II there is a shaft that descends 20m to a chamber filled with water, which flowed in the direction of Cango I. In August 1975, an exploration team led by Florus Koper drained the chamber of most of its water and crawled through what was previously an underwater passage. This led to the discovery of more caves, called Cango III. Altogether these caves are about 1000m long. The biggest of the chambers, stretches about 300m. Digby Ellis and Dave Land added 290m to Cango III when they discovered a crawlway in December 1977 and a further 90m was added in June 1978.

 

 

Kangoo caves 01 Kangoo caves 02 Kangoo caves 03 Kangoo caves 04 Kangoo caves 05 Kangoo caves 06 Kangoo caves 07 Kangoo caves 08 Kangoo caves 09 Kangoo caves 10 Kangoo caves 11 Kangoo caves 12 Kangoo caves 13 Kangoo caves 14 Kangoo caves 15 Kangoo caves 16 Kangoo caves 17 Kangoo caves 18 Kangoo caves 19 Kangoo caves 20 Kangoo caves 21 Kangoo caves 22 Kangoo caves 23 Kangoo caves 24 Kangoo caves 25 Kangoo caves 27 Kangoo caves 28 Kangoo caves 29 Kangoo caves 30 Kangoo caves 31 Kangoo caves 32 Kangoo caves 33 Kangoo caves 34 Cango Caves Cango Caves Kangoo caves 37

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close