Ho Chi Minh City: Cu Chi Tunnels

Het tunnelcomplex van Củ Chi is een immens netwerk van ondergrondse tunnels in het district Củ Chi van Ho Chi Minhstad. Het complex is onderdeel van een nog groter tunnelnetwerk dat vrijwel onder het gehele land doorloopt. De tunnels waren de locatie van verschillende militaire campagnes tijdens de Vietnamoorlog. Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog werd Vietnam weer een kolonie van Frankrijk: Frans Indochina. Tegenstanders van het Franse regime, de communistische Vietminh-strijders, gingen van start met het graven van een tunnelcomplex ten noordwesten van de hoofdstad Saigon. Na de slag bij Dien Bien Phu, die de nederlaag en het vertrek van de Franse troepen inluidde, werden deze tunnels door de communistische strijders uit Noord-Vietnam onderhouden met het oog op de nakende strijd met Zuid-Vietnam. In 1965, toen Amerika massaal tussenbeide kwam in het conflict tussen de Noord- en Zuid-Vietnamezen, gaf de leider van het noorden, Hồ Chí Minh, de opdracht om het bestaande tunnelcomplex fors uit te breiden en er een toevluchtsoord voor de communistische rebellen uit het zuiden, de Vietcong, en voor het Noord-Vietnamese leger van te maken. Het zwaartepunt van het tunnelnetwerk lag in het district Cu Chi en het strekte zich uit over minstens 300 km van ondergrondse gangen. Als de stand van het grondwater het toeliet werden verschillende niveaus gegraven, vaak met elkaar verbonden door deuren die met boobytraps waren beveiligd. De gangen waren smal, volgden dikwijls een zigzag patroon en hadden vaak bochten ter bescherming tegen explosies. De tunnels waren bezaaid met allerlei valkuilen om ongewenste indringers te verjagen: granaten, scherpe bamboestokken, giftige slangen, valse doorgangen die leidden naar een tot de tanden bewapende guerrillastrijder… En als dat nog niet voldoende afschrikwekkend was waren er nog eens een heleboel dieren uit de jungle die in de tunnels een goed onderkomen vonden. De levensomstandigheden voor de guerrillastrijders in de tunnels waren ongelooflijk hard. De lucht om te ademen was er slecht, ondanks de ventilatieschachten die naar de oppervlakte waren gegraven. Voedsel was vaak ontoereikend en het bedierf snel in de slechte omstandigheden. Het krioelde in de tunnels van ongedierte, muggen en parasieten en dat leidde vaak tot irritaties van de huid bij de ondergrondse strijders. Velen hadden ook last van een ernstig tekort aan vitamines en aan zonlicht. De tunnelstrijders brachten bijna steeds de dag ondergronds door om ’s nachts hun schuilplaatsen te verlaten en strijd te gaan voeren. De tunnels lieten de communistische strijders toe de strijd aan te gaan met de Amerikaanse soldaten en dan weer in het niets te verdwijnen, vaak tot grote verbazing van de Amerikanen.

 
The Cu Chi tunnel complex is a vast network of underground tunnels in the Cu Chi district of Ho Chi Minh City . The complex is part of a much larger network of tunnels that run underneath almost the entire country. The tunnels were the location of several military campaigns during the Vietnam War. After ending the Vietnam war the country again became a colony of France : French Indochina. Opponents of the French regime , the communist Viet Minh fighters , started with the digging of a tunnel complex northwest of the capital, Saigon. After the battle of Dien Bien Phu , which led to the defeat and the departure of the French troops, these tunnels were supported by the communist fighters from North Vietnam in view of the impending battle with South Vietnam. In 1965, when America massively intervened in the conflict between the North and South Vietnamese, Ho Chi Minh, the leader of the north, gave the order to significantly expand the existing tunnel complex, which became a haven for communist rebels of the south, the Vietcong , and to the North Vietnamese army . The focus of the tunnel network was in the district of Cu Chi and extended over 300 km of underground passageways. If the groundwater level would permit several levels were dug, often connected by doors that were protected by booby traps . The hallways were narrow, often followed a zigzag pattern and had often turns to protect against explosions. The tunnels were littered with all sorts of traps to scare intruders : grenades, sharp bamboo sticks, poisonous snakes, false passages that led to a heavily armed guerrilla … And if that was not enough, there were a lot of animals from the jungle who found a good home in the tunnels. Living conditions for the guerrillas in the tunnels were incredibly hard. The air was bad , despite the ventilation shafts that were dugged. Food was often inadequate and the quickly spoiled in the bad conditions. Swarming in the tunnels were mosquitoes and parasites that often lead to irritation of the skin. Many also suffered from a serious lack of vitamins and sunlight . The tunnel fighters spent the day underground and left their hiding places at night to go to the fights. The tunnels allowed the communist fighters to go to the US soldiers and then disappear into thin air, often to the surprise of the Americans.

 

Cu Chi (67) Cu Chi (1) Cu Chi (2) Cu Chi (3) Cu Chi (4) Cu Chi (7) Cu Chi (5) Cu Chi (6) Cu Chi (8) Cu Chi (9) Cu Chi (10) Cu Chi (11) Cu Chi (12) Cu Chi (13) Cu Chi (14) Cu Chi (15) Cu Chi (16) Cu Chi (17) Cu Chi (19) Cu Chi (20) Cu Chi (21) Cu Chi (22) Cu Chi (23) Cu Chi (24) Cu Chi (25) Cu Chi (26) Cu Chi (27) Cu Chi (28) Cu Chi (29) Cu Chi (30) Cu Chi (31) Cu Chi (32) Cu Chi (34) Cu Chi (33) Cu Chi (35) Cu Chi (36) Cu Chi (37) Cu Chi (38) Cu Chi (39) Cu Chi (40) Cu Chi (41) Cu Chi (42) Cu Chi (43) Cu Chi (44) Cu Chi (45) Cu Chi (46) Cu Chi (47) Cu Chi (48) Cu Chi (49) Cu Chi (50) Cu Chi (51) Cu Chi (52) Cu Chi (53) Cu Chi (57) Cu Chi (58) Cu Chi (59) Cu Chi (60) Cu Chi (61) Cu Chi (62) Cu Chi (63) Cu Chi (64) Cu Chi (65) Cu Chi (66)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: