Copán

Copán is een archeologische site van de Maya-beschaving. Het was de hoofdstad van een groot koninkrijk van de 5e tot de 9e eeuw na Christus . Er is weinig bekend van de heersers van Copán voor de oprichting van een nieuwe dynastie met zijn oorsprong in Tikal in het begin van de 5e eeuw na Christus. Na de oprichting werd Copán een van de meer krachtige Maya stadstaten en was het een regionale macht in de zuidelijke Maya-regio. Het leed een rampzalige nederlaag door toedoen van zijn vroegere vazalstaat Quirigua in 738, toen de lang regerende koning Uaxaclajuun Ub’aah K’awiil werd gevangen genomen en onthoofd door de heerser van Quirigua K’ak ‘ Tiliw Chan Yopaat. Hoewel dit een grote tegenslag was, begonnen de nieuwe heersers van Copán binnen een paar decennia opnieuw moumentale gebouwen op te richten. In het gebied werden nog steeds grote ceremoniële structuren en koninklijke monumenten gebouwd, maar de bevolking daalde in de 8ste en 9de eeuw van misschien wel meer dan 20.000 in de stad tot minder dan 5.000. Het ceremoniële centrum was lang verlaten en de omliggende vallei was slechts de thuisbasis van een paar boerendorpjes ten tijde van de komst van de Spanjaarden in de 16e eeuw.

Copán is an archaeological site of the Maya civilization. It was the capital city of a major kingdom from the 5th to 9th centuries AD. Little is known of the rulers of Copán before the founding of a new dynasty with its origins at Tikal in the early 5th century AD. After this, Copán became one of the more powerful Maya city states and was a regional power in the southern Maya region, although it suffered a catastrophic defeat at the hands of its former vassal state Quirigua in 738, when the long-ruling king Uaxaclajuun Ub’aah K’awiil was captured and beheaded by Quirigua’s ruler K’ak’ Tiliw Chan Yopaat. Although this was a major setback, Copán’s rulers began to build monumental structures again within a few decades. The area of Copán continued to be occupied after the last major ceremonial structures and royal monuments were erected, but the population declined in the 8th and 9th centuries from perhaps over 20,000 in the city to less than 5,000. The ceremonial center was long abandoned and the surrounding valley home to only a few farming hamlets at the time of the arrival of the Spanish in the 16th century.

Categorieën Midden-Amerika, Video, Video Copán, Video HondurasTags , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close